Fy mwriad i ymddiswyddo

Rwyf yn drist i orfod dweud fy mod heddiw yn datgan yn gyhoeddus fy mwriad i ymddiswyddo fel arweinydd Plaid Werdd Cymru ar ddiwedd mis Mawrth.

Doedd hwn ddim yn benderfyniad hawdd. Rwy’n caru Cymru ac mae hi wedi bod yn anrhydedd i gynrychioli gweledigaeth Plaid Werdd Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi i a’n plaid ni. Byddaf yn aros fel aelod Plaid Werdd Cymru ac rwy’n dal i gredu â fy holl galon yn ein gwerthoedd a’n gweledigaeth. Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/fy-mwriad-i-ymddiswyddo/
RSS
Follow

Prif araith, CCB + Cynulliad Plaid Werdd Cymru, 2016

Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/prif-araith-ccb-cynulliad-2016/
RSS
Follow

Prif Araith, Cynhadledd yr Hydref Plaid Werdd Cymru a Lloegr, 2016

[WEDI EI CYFLWYNO YNG NGHYNHADLEDD YR HYDREF PLAID WERDD CYMRU A LLOEGR, BIRMINGHAM 2016.]

[Mae’r araith yma yng nghynnwys darnau yng Nghymraeg, ond dyw hi ddim yn hollol yn ddwyieithog]


Prynhawn da gynhadledd! Good afternoon conference! It’s great to see you all here today. Mae’n dda eich weld chi i gyd yma heddiw.

Now, general advice is that you start a conference speech on a high – with a strong, passionate and stirring opener, but, in this case, I’m afraid I’m going to break those rules.

Mae hi wedi bod yn amser rhyfeddol o gyffrous ers ein cynhadledd ddiwethaf. Ac, er gwaetha’r arferiad o ddechrau darlith gyda datganiad cryf a phositif, rydw i am ddechrau trwy sôn rhywfaint am sut rydw i’n teimlo. Oherwydd, er bod ni wedi cael profiadau da, mae ‘na resymau hefyd dros deimlo’n siomedig, yn ddig, ac yn drist.
Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/prif-araith-cynhadledd-yr-hydref-plaid-werdd-cymru-lloegr-2016/
RSS
Follow

Pam yr hoffwn fod yn Aelod Cynulliad

Fe’m magwyd yng Nghymru ac rwyf wedi buddio o’r pethau anhygoel sy’n deillio o’n traddodiadau gwleidyddol, gan gynnwys cymunedau cryf a chymdeithas gefnogol. Fel Aelod Cynulliad (AC) byddaf yn brwydro dros y traddodiad gwleidyddol blaengar Cymreig.

Byddaf yn ymladd yn erbyn polisïau niweidiol sy’n bodoli nawr a thros bolisïau amgen cyraeddadwy yn y presennol. Fel Aelod Cynulliad byddaf hefyd yn ceisio ehangu’r drafodaeth a lleisio naratif amgen er mwyn creu newid radical a systemig ar gyfer y dyfodol. Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/468-2/
RSS
Follow

Prif Araith, Cynhadledd Gwanwyn Plaid Werdd Cymru a Lloegr, 2016

Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/prif-araith-cynhadledd-gwanwyn-plaid-werdd-cymru-lloegr-2016/
RSS
Follow

Calon Werdd Cymru: Lansiad ymgyrch dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru

Machynlleth: fy nghartref i, Ile cafodd Cynulliad cyntaf Cymru ei sefydlu, a lle dechreuodd ein ymgyrch am yr Aelod Cynulliad Gwyrdd cyntaf erioed.

Am y tro cyntaf, mae pobl yn gwybod fod pleidlais dros y Blaid Werdd yn mynd i sicrhau sedd i Aelod Cynulliad Gwyrdd yn y Senedd. Ym mis Mai fe allwn ni, ac fe wnawn ni, ennill seddi yn y Cynulliad, ag mi fydd un o’r seddi yna yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Read more →

Twitter
Visit Us
Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://alicegreenparty.cymru/cy/calon-werdd-cymru/
RSS
Follow